Hier een extra titel voor seo

Privacyverklaring

Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van The Bread Convenience Company, Vleems Food en Vleems Bakery,  verder  te noemen Vleems Food BV. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website.

Gegevensverwerking

Bij Vleems Food BV kunt u onder andere informatie en proefmonsters aanvragen of melding maken van een klacht. Indien u hiervan gebruik maakt, vragen wij om uw gegevens. Door informatie aan ons te verstrekken stemt u ermee in dat Vleems Food BV deze informatie mag gebruiken en staat u ervoor in dat gebruik door ons geen inbreuk oplevert op de rechten van derden. Uw gegevens worden op verschillende manieren vastgelegd, bijvoorbeeld via onze website of door middel van een responseformulier. Het betreft onder meer uw naam, adres, woonplaats, een geldig e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen van onze diensten;
  • Afhandeling van uw aanvraag en informeren over het verloop daarvan;
  • Informeren over producten en diensten van The Bread Convenience Company, Vleems Food en Vleems Bakery, verder te noemen Vleems Food BV;
  • Verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Naast de door u zelf verstrekte gegevens, verzamelen wij ook gegevens (o.a. het gebruikte IP-adres) met betrekking tot het bezoek aan onze website. Deze informatie wordt verzameld met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, het effectief afhandelen van uw aanvraag alsmede voor de beveiliging van onze website. Voorts verzamelen wij deze gegevens om de site zoveel mogelijk op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen. 

Tevens kunnen wij u via post en of e-mail gericht op de hoogte houden van onze activiteiten. Wij respecteren uw privacy en zullen informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk behandelen en niet aan derden (die geen onderdeel of directe partner van Vleems Food BV zijn) doorgeven, actief verkopen of ter beschikking stellen. Wij houden ons hierbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). U kunt Vleems Food BV te allen tijden verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens door een brief te sturen naar Vleems Food BV, t.a.v.  Consumenten Service, Postbus 2232, 7801 CE Emmen. 

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Mogelijk zijn bepaalde diensten dan niet meer beschikbaar voor u.

No-Spam Statement

Vleems Food BV stuurt geen reclameboodschappen naar uw mailbox, fax of postadres wanneer u niet heeft aangegeven dergelijke berichten te willen ontvangen. Indien u eerder heeft aangegeven dergelijke berichten te willen ontvangen, kunt u op ieder moment bij Vleems Food BV aangeven dat u geen berichten meer wilt ontvangen. 

 

Wijzigingen 
Vleems Food B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacy-beleid van Vleems Food BV.

Websites van derden 
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website kunnen worden bezocht. Toepasselijk recht Op de privacystatement is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de privacystatement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter te Leeuwarden.

Contact

Vleems Bakery International
Eerste Bokslootweg 8
7821 AT Emmen
Nederland

Postbus 2232
7801 CE Emmen

Tel: +31 (0) 591 55 20 00
Fax: +31 (0) 591 55 33 94
Email: info@vleemsfood.com

Media

 

BRC IFS food

OFFCANVAS MENU (NL)